KULLANIM KOŞULLARI

 

1. Genel Olarak

1.1. www.buzdagikitabevi.com, Tuva Yazılım Eğitim Bilişim Yapımcılık Yayıncılık Hiz. Tic. A.Ş. (“TUVA”) tarafından kitap satışı hizmetlerinin (“Hizmetler”) sunulduğu bir web sitesidir (“Web Sitesi”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Web Sitesine girmeniz veya Web Sitesinde yer alan “Hizmetler”den yararlanmanız, TUVA ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir ve bu koşullara tabidir.

 

2. Kapsam

2.1. Kullanım Koşulları, TUVA ile Kullanıcı (Kullanıcı tabiri, üyelik dâhil Web Sitesine giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır) arasında Web Sitesi aracılıyla gerçekleşecek tüm ilişkilere uygulanacaktır.

2.2Ayrı bir sözleşmeye konu hizmetler için web sitesinde sunulmuş olan sözleşme geçerlidir.

 

3. Genel Kullanım Koşulları:

3.1. Web Sitesini kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Web Sitesi ve varsa diğer ilintili web sitelerine, bu Web Sitesi üzerinden veya bu Web Sitesi aracılığıyla sunulan belirli Hizmetler, arayüzler ve işlevlere erişim; onay vermeniz hâlinde ticari iletişim ve ticari elektronik ileti kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

3.2. Bu Web Sitesine girmeniz, Web Sitesi ve/veya Hizmetleri kullanmanız kullanım koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

3.3. Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikasında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Web Sitesi veya Hizmetlerini kullanmayınız. Her hâlükârda, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da hukuken kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu Web Sitesi ve Hizmetleri kullanmayınız.

3.4. Web Sitesindeki bazı Hizmetlerin kullanımı veya bu hizmetlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.

 

4. Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

4.1. TUVA tarafından Kullanıcılara mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için Web Sitesi, içeriği ve Hizmetler devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

4.2. Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan Hizmetlerde, Hizmet İçeriğinde değişiklik meydana gelebilecektir.

4.3. TUVA, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Web Sitesi Hizmetlerinde, kullanma koşullarında, Hizmet ve Üyelik Koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek Hizmetler ile yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler Web Sitesinde sunulacak ve yayınladıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

 

5. İçerik ve Hizmetlerden Yararlanma:

5.1Web Sitesinde sağlanan Hizmetlerin kullanımı Web Sitesinde belirtilen koşullara ve mevzuatın öngördüğü izin ve sınırlamalara tabidir.

5.2. Web Sitesinde yer alan kitap, logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içerik (“Hizmet İçeriği”) doğrudan TUVA tarafından yayınlanabilir. Ayrıca Web Sitesinde bazı Hizmetlerden yararlanmak için Üye ve/veya Kullanıcıların talep ve üyelik formları doldurması veya iletişim bilgilerini iletmesi gerekebilir. TUVA başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı, söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymakla yükümlüdür.

5.3. Kullanıcıların, aksi TUVA tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça veya açıkça öngörülmedikçe, Web Sitesi sayfalarını, Hizmetlerini ya da Hizmet İçeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticari faaliyetlerde bulunma hakkı yoktur.

5.4. TUVA, Web Sitesi ve Hizmet İçeriklerini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, Web Sitesi ve Hizmetleri reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan Web Sitesi ve Hizmetlerle ilgili olması zorunlu değildir. TUVA, reklamlara ilişkin uygulama ve tarifeleri dilediği zaman önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

5.5. Web Sitesinde üçüncü şahısların adlarına, markalarına, ürünlerine veya hizmetlerine veya üçüncü şahıs web sitelerine veya bilgilerine yönelik hiper metin bağlantılarına yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmiştir ve hiçbir şekilde TUVA’nın bunlara yönelik onay, sponsorluk ya da tavsiyesi olduğu anlamına gelmemektedir. TUVA, üçüncü şahıslara ait web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir ve bu web sitelerindeki materyallerin içeriği veya doğruluğu ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Bu tür üçüncü taraf web sitelerini kullanmaya karar vermeniz durumunda doğabilecek riskler sizin sorumluluğunuzdadır.

5.6. Web Sitesi ve Hizmetler bakımından yaşla ilgili kısıtlamalar vardır. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

 

6. Web Sitesi ve İçeriğin Kullanımından Sorumluluk: 6.1. Kullanım koşullarını kabul ederek Web Sitesinden herhangi bir şekilde yararlanmanız hâlinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kaynağı ve/veya amacı ne olursa olsun Web Sitesinde yer alan Hizmet İçeriğine veya Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahipsiniz. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran Kullanıcının kendisine aittir. TUVA bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

6.2. TUVA, Web Sitesi üzerinden sağlanan içerik ve Hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç, gelir kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

6.3. Kullanıcılar Arası İletişim: Web Sitesi üzerinden kullanıcılar arası iletişimin mümkün olması hâlinde; Kullanıcılar arası iletişimle ilgili tüm sorumluluk taraflara aittir. TUVA, iletişime/bağlantıya/veri trafiğine taraf kişilere, veri güvenliği ve kötü niyetli hareketlerle ilgili hiçbir taahhüt vermemekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

 

7. Garanti Olmaması:

7.1. Web Sitesi, Hizmetler ve İçerik; Kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel hiçbir garanti içermemektedir.

7.2. TUVA, Web Sitesinde yer alan işlev ve Hizmetlerin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da Web Sitesinin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber Web Sitesinin kendisinin ya da üçüncü şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

7.3. TUVA, Web Sitesi ve sağlanan Hizmetlerin; Kullanıcıların tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçlarını karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı, Üyelere/Kullanıcılara ticari anlamda menfaat, kazanç sağlayacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. TUVA, Web Sitesi, Hizmetler veya Hizmet İçeriği nedeniyle; kâr kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı Üye ve/veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

7.4. TUVA, ilgili konuda zarar riski hakkında bilgilendirilmiş olsa dahi, aşağıdaki durumlarla sınırlı kalmamak üzere,

7.4.1. Web sitesinin, hizmetlerin veya içeriğin kullanılmasından veya kullanılamamasından,

7.4.2. Web sitesi sayesinde ya da aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerden,

7.4.3. Web sitesindeki, hizmetlerdeki ya da içerikteki herhangi bir hata, ihmal ya da diğer yanlışlıklardan,

7.4.4İşlemlerinize veya verilerinize yetkisiz erişim sağlanması ya da bunlara müdahale edilmesinden,

7.4.5. Web sitesine, hizmetlere ya da içeriğe ilişkin diğer sorunlardan sorumlu değildir.

7.5. TUVA, önceden haber vermeksizin Hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını bazı ek koşullara bağlama, genel olarak site yayına son verme, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hâle getirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, madde 6 ve madde 7’de belirtilen sorumsuzluk beyanlarını ve garanti verilmemesi hususlarını anlamış, değerlendirmiş ve açıkça kabul ederek Web Sitesini kullanmaya başlamıştır.

 

8. Alt ve Üst Linkler: 8.1. Bu Web Sitesinde, TUVA’nın sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, üçüncü şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. TUVA’nın erişim sağlanan bu web sitelerine ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu web sitelerine sağlanan kişisel bilgilerden, bu web sitelerinden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından TUVA sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde TUVA, Kullanıcıların sağladığı üçüncü şahıs web sitesi link veya bilgilerinden de sorumlu tutulamaz.

 

9. Üyelik Koşulları: 9.1. TUVA Hizmetlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir, Hizmetler için kısmen veya tamamen ücret talep edilebilir veya Hizmetlere kısıtlamalar getirilebilir.

9.2. Üyeliğe ilişkin hususlar Üyelik Sözleşmesinde düzenlenmiştir. Üyelik için Kullanıcının Üyelik Sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş olması gerekmektedir.

9.3. Üyelik için ilgili kişinin kimlik ve iletişim verileri gerekmektedir. Üye giriş bilgileri ve şifrenin saklanması Üyenin sorumluluğundadır. Üye adı ve şifresinin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak TUVA hiçbir sorumluluk kabul etmez.

9.4. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hâllerinde TUVA ya da üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren Üye sorumludur. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve TUVA’ya haber vermekle yükümlüdür.

9.5. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu Üye'ye aittir.

 

10. Kullanıcı Bilgileri: 10.1. Web Sitesi ve Hizmetlere yerleştirilen, iletilen veya bu Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü; kimlik bilgisi ve iletişim bilgisinden Kullanıcı sorumludur. Kayıt ve Hizmetler için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması durumunda sorumluluk Kullanıcı’da olacaktır.

 

11. Kişisel Veriler: 11.1. Kullanıcıların kişisel verileri TUVA için önemlidir. Bu kapsamda, Kullanıcı kişisel verileri “Gizli Bilgi” olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca, veri işleme süreçlerine ilişkin aydınlatma metinleri Kullanıcılara sunulmaktadır. Detaylı bilgi Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve ilgili aydınlatma metinlerinde yer almaktadır.

 

12. Ticari İletişim:

12.1. Kullanıcının açıkça onay vermesi hâlinde, TUVA tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.

12.2. Kullanıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

12.3. Kullanıcı, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri TUVA tarafından en geç 3 (üç) iş günü içinde işleme alınır. Şu kadar ki; Kullanıcının bedelini ödediği Hizmetler ile ilgili bilgilendirme, tahsilat ve onay konulu elektronik iletiler gönderilmeye devam edilecektir. Ret yolları, göndericisinin TUVA olduğu elektronik iletilerde gösterilir.

 

13. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları:

13.1. Web Sitesinin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları münhasıran TUVA’ya aittir.

13.2. Web Sitesinde yer alan logo, marka, isim, alan adı, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran TUVA’ya aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz.

13.3. Web sitesindeki fikri ve sınai haklar TUVA’nın mülkiyetindedir. İçerikler telif hakkı ve genel hükümler kapsamında korunmaktadır. Web sitesinin unsurları, ticari sır, haksız rekabet, ticari görünüm ve diğer hukuk kurallarınca korunmaktadır ve kısmi ya da bütün olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz.

13.4. Web Sitesinde bulunan üçüncü şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir. İçerik sağlayıcıları/sahipleri tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir Web Sitesine yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.

13.5. TUVA, Web Sitesi ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için Kullanıcıya Web Sitesi Yazılımı üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemeyen, değiştirilebilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım dışında kalan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları münhasıran TUVA’ya ait olup; Kullanıcıya verilen izin, özel ya da genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir.

13.6. Web Sitesinin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez, yeniden üretilmek veya yaratılmak amacıyla örnek alınamaz.

 

14. Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: 14.1. Web Sitesi ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Web Sitesinin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda Kullanıcı, toplanan zorunlu ve zorunlu olmayan çerezler hakkında Çerez Politikası ile bilgilendirilmiştir. Kullanıcı, toplanmasını istemediği çerezleri Çerez Politikasında gösterilen şekilde engelleyebilecektir.

 

15. Müdahale Yasağı:

15.1. Web Sitesi ve Hizmetlerin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır.

15.2. Kullanıcılar, TUVA serverına belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15.3. Kullanıcı, Web Sitesinde veya diğer Kullanıcı hesaplarında bulunan hiçbir veriyi toplamamayı; Web Sitesine ait veri tabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

15.4. Kullanıcı, Web Sitesinin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi hâlde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

15.5. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası TUVA tarafından soruşturulacak ve hukuka aykırı bir işlemden şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Böyle bir şüphenin varlığı hâlinde; ilgili kişi ve Kullanıcıların Web Sitesi ve Hizmete erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir ve yasal işlemler için gerekli tüm Kullanıcı ve Üye verileri ilgili yasal mercilerle paylaşılır.

 

16. Kullanım Koşullarını İhlal:

16.1. TUVA sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları”, “Üyelik Koşulları”, “Web Sitesi Gizlilik Koşulları” ve diğer koşullara uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda; ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Web Sitesi ve Hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, (varsa) üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. TUVA'nın burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, TUVA’nın bu Kullanım Koşullarından ya da yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

 

17. Sona Erme:

17.1. TUVA,

(i) Kullanıcının burada yazılı ya da TUVA tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi hâlinde,

(ii) Kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde,

(iii) TUVA’nın Kullanıcının yararlandığı Hizmetlere ilişkin içerik ve hizmet sağlayıcılarıyla olan ticari ilişkisinin sona ermesi veya Hizmet ve servislerin herhangi bir nedenle kesilmesi hâlinde,

(iv) Mevzuat veya İdari Düzenleyici Kuruluşların kararları uyarınca,

(v) Yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak Web Sitesine erişim imkânının ortadan kalkması hâlinde,

(vi) Kendi takdirine bağlı olarak; Web Sitesi yayınını askıya alabilir, son verebilir.

 

18. Kayıtlar:

18.1. Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda TUVA’nın defter ve iletişim logları dâhil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla TUVA tarafından Kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

 

19. Tebligat:

19.1. TUVA tarafından, Kullanıcıların, Web Sitesine verdikleri, ilettikleri iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

 

20. Uygulanacak Hukuk: 20.1. Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Web Sitesine Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

 

21. Uyuşmazlıkların Çözümü: 21.1. Web Sitesini Kullanım Koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlık Ankara Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (ATAM) tarafından nihai olarak tahkim yoluyla çözülür. Uyuşmazlığı tarafların birlikte kararlaştıracakları tek hakem çözer. Tarafların, hakem seçimi konusunda anlaşamamaları durumunda tek hakemi sekreterya belirler. Tahkim yeri Ankara’dır. Tahkim dili Türkçedir. Tahkim yargılamasına Türk maddi ve usül hukuku uygulanır. Hakemin delil toplama yetkisi ve usulü, yargılama giderleri, hakem ücreti, delil ikamesi ve bilirkişi seçimi gibi hususlarda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili tarifelerin hükümleri uygulanacaktır. Tahkim masraf ve ücret avansı her iki tarafça eşit şekilde karşılanır.

 

22. Bilgi ve İletişim:

22.1. www.buzdagikitabevi.com web sitesinin Kullanım Koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitemizi kullanmaya devam etmeniz hâlinde, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış "Aydınlatma Metni"mizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan Çerezlerle ilgili bilgi almak için "Çerez Polikitası"nı inceleyebilirsiniz.