MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 

1. TARAFLAR
1.1. SATICI:
Ünvanı : Tuva Yazılım Eğitim Bilişim Yapımcılık Yayıncılık Hiz. Tic. A.Ş.
Adresi  : Yeni Bağlıca Mah. 1068 Sok. No:4/1 Etimesgut ANKARA
Telefon: +90 312 219 55 43


E-mail: [email protected]

1.2. ALICI:

Adı Soyadı/Ünvanı:

Adresi :

Telefon:

E-mail :

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşmenin konusunu; ALICI'nın, SATICI Tuva Yazılım Eğitim Bilişim Yapımcılık Yayıncılık Hiz. Tic. Anonim Şirketi’ne ait olan https://www.buzdagikitabevi.com/ alan adlı web sitesinden Satıcı‘ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
3.1. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
3.2. Ürünün temel özellikleri, SATICI’ya ait internet sitesinde yayımlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Sözleşmeye konu ürünlerin temel özellikleri (cinsi, miktarı, ürün adı, satış bedeli) ve vergiler dâhil toplam fiyatı aşağıda gösterilmiştir:
Tarih :

Ürün Adı

Adet

Toplam Ürün Tutarı3.3. Ödeme Şekli ve Planı:
Ödeme Şekli:
Kargo Şirketi:
Kargo Ücreti:
Kapıda Ödeme Tutarı:
Banka Komisyon Tutarı:
Kargo Dâhil Toplam Tutar:
Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi:


4. TESLİMAT
4.1. Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve teslim almaya yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.
4.2. Satın alınan Ürün, Alıcı’ya PTT Kargo ile gönderilecektir. Ürünün teslimat masrafları aksine bir kampanya/hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Satıcı, Web sitesinde kampanya dönemlerinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Ürünün teslimatı; satıcının stokunun müsait olması hâlinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.
4.3. Satıcı ürünü, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâller saklı kalmak kaydıyla, Alıcı tarafından Ürünün sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet ‘in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. ALICI, Ön Bilgilendirmeyi Formunu onayladığını elektronik ortamda teyit ederek SATICI’ya ait internet sitesinde, mesafeli satış sözleşmesi kurulmadan önce sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, ürünlerin fiyatı ve vergiler dâhil fiyatı, ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 30 günlük süre içinde SATICI’nın edim yükümlülüğünü ifa edememesi hâlinde ALICI işbu sözleşmeyi feshedebilir.
5.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu 3 gün içinde ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi hâlinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması hâlinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.6. SATICI’nın ürün tutarını iade etmesi gereken durumlarda, ALICI ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ürün tutarı ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartı ile yapılan alışverişte iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ila 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması hâlinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.8. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ALICI’nın işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmesi ve ürün bedelinin ödenmiş olması şarttır. ALICI, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin belirlenen ödeme şekli ile ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi hâlinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi hâlinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
5.10. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene etmeli; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünler kargo şirketinden teslim almamalıdır. Alıcı tarafından kargo şirketinden teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün sorumluluğu ve hasarlar ALICI’ya aittir.
5.11. ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği banka/IBAN bilgileri de dâhil olmak üzere kişisel bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. SATICI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumludur.
5.12. ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. CAYMA HAKKI
6.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edildiği günden başlamak üzere 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Ayrıca, ALICI, sözleşmenin kurulmasından ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
6.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya iade taahhütlü posta veya internet sitesi aracılığıyla, telefonla ya da email ile bildirimde bulunulacaktır. İnternet sitesi üzerinden cayma hakkının kullanılması durumunda SATICI, ALICI’nın cayma talebinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI’ya iletir.
6.3. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir.
6.4. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır. Ürünün SATICI’ya PTT Kargo ile gönderilmesi durumunda ALICI kargo ücreti ödemeyecektir. Aksi takdirde, ürünün SATICI’ya ulaştırılmasından doğacak masraflar ALICI tarafından karşılanacaktır.
6.5. Bu hakkın kullanılması hâlinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslı gönderilir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracı ile ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
7.1. Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ya da bozulmuş olması, ürünün kullanılmış olması hâlinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri; abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar hakkında cayma hakkı kullanılamaz.

8. YETKİLİ MAHKEME
8.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK
9.1. ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI
Tuva Yazılım Eğitim Bilişim Yapımcılık Yayıncılık Hiz. Tic. A.Ş.

ALICI

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitemizi kullanmaya devam etmeniz hâlinde, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış "Aydınlatma Metni"mizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan Çerezlerle ilgili bilgi almak için "Çerez Polikitası"nı inceleyebilirsiniz.